วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมคําศัพท์ทางการค้าและการส่งออก(3)รวมคําศัพท์ทางการค้าและการส่งออก(3)

ที่มา: Dictionary International Trade - DFT


Authorization Lists: Candidate List of Substances of
Very High Concern for Authorization
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ถูกคัดเลือกจากCandidateListsแล้วภายใต้ระเบียบ
REACHซึ่งการจะใช้สารเคมีเหล่านี้ต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะอย่างเท่านั้น

Authorization to Reimburse
หนังสือการให้สิทธิใช้เงินคืนAvailable withธนาคารที่L/Cระบุให้ขึ้นเงินได้ (พบในเอกสารเกี่ยวกับการเงินและL/C)

Average Clause
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเฉลี่ยความเสียหาย

AWB: Airway Bill
ใบกำกับสินค้าทางอากาศ

Bilateralism
ระบบทวิภาคี

B/L: Bill of Lading
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

วันนี้เอาไปเท่านี้ก่อน ครั้งหน้ามาต่อศัพท์ยากๆอีก ;)

ขอเพิ่มเติม ให้ว่าบางครั้งเวลาเราได้คุยอีเมล์กับทางลูกค้าต่างประเทศ
หรือแม้แต่กับผู้ให้บริการ freight forwarder ของเราเป็นภาษาอังกฤษ
เราอาจจะได้พบกับตัวย่อของคำศัพท์ต่างๆ แตกแขนง แตกการใช้ออกมาอีก
เช่น
OBL : Original Bill of Lading  ก็คือใบตราส่งสินค้าฉบับจริง หรือตัวต้นฉบับนั้นเอง
P/L : Packing list ใบบรรจุหีบห่อ 

เป็นต้น 

ในหลายๆคำ นอกจากจะหาอ่านจากตำราแล้ว เราก็จะได้เรียนรู้ และจดจำจากการ
ทำงานอยู่ทุกๆวันของเรานั่นเอง และเราก็จะเคยชินจนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันหรือการงานต่างๆของเราได้อย่างไม่ติดขัดอีกต่อไป

บทความรวมคำศัพท์ทางการค้าและการส่งออกยังไม่จบง่ายๆ เพราะยิ่งทำงานทุกวัน
เจอคำศัพท์ยากๆมาก็เยอะ อยากศึกษาเพิ่มเติมไปพร้อมกับแบ่งปันเพื่อนๆ ร่วมสายงาน
ยังไงติดตามต่อได้ รวมคำศัพท์ฯตอน 4 ครั้งหน้า

บายยย 
see ya!