วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมคําศัพท์ทางการค้าและการส่งออก(4)

`

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับสินค้าหัตถกรรม ซึ่งควรจะได้นำมาเขียนตอนที่แล้ว แต่เลือกนำพวกใบตราส่งสินค้าต่างๆ มาลงก่อน
เนื่องจากอยากให้เป็นคำศัพท์แรกๆ ให้ได้ทบทวนกัน เพราะเอกสารสำหรับขอหนังสือรับรองฯต่างๆเราต้องได้เอกสารเหล่านั้นมาก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ 

คำศัพท์

C/O HANDICRAFTS EC Form :
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าหัตถกรรม (Certificate in Regard to Certain Handicraft Product) เป็นหนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออกสําหรับสินค้าหัตถกรรมตามรายงานที่กําหนดไว้ในระเบียบการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า

C/O HANDICRAFTS Form :
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าหัตถกรรม (Certificate in Regard to Certain Handicraft Product)
เป็นหนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออกสําหรับสินค้าหัตถกรรมภายใต้สิทธิพิเศษไปยังประเทศญี่ปุ่นและแคนาดา

C/O HANDLOOM Form :
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้า
หัตถกรรม (Certificate in Regard to Certain Handicraft Product)
เป็นหนังสือรับรองที่ออกให้ผู้ส่งออกสําหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือตามระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า

C/O ICO Form :
คําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากาแฟตามแบบของ International Coffee Organization

C/O JTEPA Form :หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบเจเทปปาเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)

ที่มาDictionary International Trade - DFT

เพิ่มเติมนะ
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบที่ใช้ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงอะไรก็ตาม ขอให้พวกเราหมั่นติดตามข่าวสาร เรื่องการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเราเอง และองค์กรของเรา
ไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ เพียงเพราะเราพลาดท่าเสียที รู้ไม่ทันเขา

ขอขอบคุณที่ติดตาม
ครั้งหน้ายังมี คำศัพท์ที่สำคัญๆ มาให้อ่านกันอีก รอติดตามกันได้จ้ะ