วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมคำศัพท์ทางการค้าและการส่งออก (6)

มาต่อคำศัพท์กันดีกว่า ตอนนี้ตอนที่ 6 แล้ว
ที่มา: Dictionary International Trade - DFT

Change of Tariff Classification
การดำเนินการใช้กฎถิ่นกำเนิด
สินค้า โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร

Charter Party การขนส่งโดยการเช่าเรือ หรือสัญญาเช่าเรือ

Charter Party by Demiseสัญญาเช่าเรือโดยผู้เช่ามีสิทธิในเรือ
เสมือนเจ้าของเรือ

Charter :กฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
มีข้อผูกพันแน่นอน เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ

Charterer :ผู้เช่าเรือ
Chemical Precursor :สารตั้งต้นซึ่งใช้ในการนำไปผลิตสารเสพติด

Chemical Weapon :อาวุธเคมี หมายถึง อาวุธที่ใช้สารเคมีในการ
ทำาลายล้าง

ขอระบายหน่อย
หลังจากที่ได้มีโอกาสไปอบรม self-certification กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดที่กรมศุลกากรมา ก็รู้สึกว่าสายงานนี้ช่างซับซ้อน ที่ว่าซับซ้อนคือตอนจะขอใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ทางด้านภาษีนี่ล่ะ ตอนจะเก็บเราล่ะง่ายจริงๆ พอเราจะใช้สิทธิขอคืน หรือขอยกเว้นบ้าง เงื่อนไขงี้เพียบเป็นกระบุงเลย 

ใครทำงานสายงานนี้มีข้อมูลมาอัพเดท หรือมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ 

ขอบคุณค่ะ