ลงโฆษณา Ads

ติดต่อลงโฆษณาในบล็อก

Display Ads on Chosen Column (3 Column) 

    THB300/column/month    


Top ด้านบนของ Blog 
Advertisement 1 ขนาด 720 x 90

Sidebar ด้านข้างของ Blog
Advertisement 2 ขนาด 300 x 250
Advertisement 3 ขนาด 300 x 250

เพียงเดือนละ 300 บาทต่อหนึ่งคอลัมน์
ติดต่อ และส่งข้อมูลโฆษณาของท่านได้ทาง Email
dussadee.b@gmail.com