วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญร่วมกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน”


  ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เส้นทางหัวหิน - ชะอำ
กิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” 
ณ อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88      พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย


“อุทยานราชภักดิ์"
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์
1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)