วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

28 สวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ที่ให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

28 สวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ที่ให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น.​