วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2559 ก่อนลงประชามติ Thailand's draft constitution 2016

ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
ฉบับ "ปราบโกง"เป้าหมายกำจัดการทุจริต เพราะที่ผ่านมาอย่างที่เห็นๆกันงบประมาณแผ่นดินก็ถูงโกงไปมาก  นำมาพัฒนาประเทศได้ไม่เต็มที่ จากนี้ไปภาคประชาชนและองค์กรอิสระจะสามารถเข้ามาติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายและการดำเนินงานของเหล่าภาครัฐบาลและข้าราชการผู้ดำเนินการใช้งบประมาณแผ่นดินได้ เรียกได้ว่าทำอะไร ต้องตรวจสอบได้ชัดเจน 

มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาทำงาน ว่ามีคดีหรือเคยมีพฤติกรรมการฉ้อโกงหรือไม่ และที่ว่าทางเราตรวจสอบได้ก็คือ ภาคประชาชนสามารถร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตมิชอบใดๆ และผู้ที่แจ้งเบาะแสก็จะได้รับความคุ้มครอง (ขอให้แน่แล้วกัน ไม่งั้นใครจะกล้า..)

เรื่องการศึกษาก็มีการยกระดับ เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ม.2  และจะจัดการให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ดีนะ ในฐานะประชาชนก็กลัวอำนาจมืด อำนาจที่มองไม่เห็น และไม่มีใครจัดการได้เพราะเส้นใหญ่เหลือเกิน เป็นลูกคนนั้นคนนี้ ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ดำเนินคดีหาความยุติธรรมได้ยาก ยังไงอยากฝากไว้ให้ถอนรากถอนโคนให้หมด หรือผู้มีตำแหน่งใดๆ หากไม่อยากเสียตำแหน่งไป เป็นไปได้ไหมที่จะมีความสุจริตชอบ ทำงานสมกับเป็นข้าราชการแผ่นดิน ไม่โกง ไม่ลำเอียง สังคมดี ประชาชนอุ่นใจ

สาระสำคัญอื่นๆ ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ตามลิงค์ โหลดมาอ่านกันนะ จะได้ช่วยกันปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน ที่จะต้องอาศัย และทำมาหากินกันในประเทศไทยนี้....

รู้ก่อนด่าร่างรัฐธรรมนูญ 

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญ2559 โหลดเพื่ออ่าน คลิก >>> ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดการเสวนา คลิก >>>>