วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Scorpions live in Bangkok" On 26 Oct 2016 ไบเทคฮอลล์

Scorpions live in Bangkok
คอนเสิร์ตสกอร์เปี้ยน ไลฟ์ อินแบงก์คอก

วันแสดง: วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
สถานที่: ไบเทค ฮอลล์ 102-103
บัตรราคา: 5200 / 4200 / 3200 / 2200 / 1200
เริ่มขายบัตรวันแรก: 11 กรกฎาคมนี้

ติดตามรายละเอียดที่: 
VIJI CORP
www.the-scorpions.com
www.imclive-group.com
www.vijicorp.com