วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พร้อมเพย์ บริการรับ-โอนเงินแบบใหม่ของไทยใช้แค่เบอร์มือถือหรือเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น Thailand PROMPT PAY


พร้อมเพย์ เป็นการให้ บริการรับ-โอนเงิน ระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking ATM เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย

พร้อมเพย์ (PROMPT PAY) ในเฟสแรก เริ่มที่ประชาชนทั่วไปก่อน เพื่อให้บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งในอนาคตการรับเงินภาษีคืน การรับเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ก็ดำเนินการผ่านทาง PROMPT PAY เช่นกัน ซึ่งจะไม่ต้องรับเช็คไปสาขาธนาคารเพื่อรับเงินแล้ว เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้เราทาง PROMPT PAY ทันที และยังสามารถโอนเงินให้ญาติ หรือเพื่อนๆกันเอง หรือคนอื่นๆได้ด้วย และจะรองรับโอนเงินกับร้านค้าต่างๆในอนาคต

โอนง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ ใช้แทนเงินสด สามารถรับเงินจากภาครัฐเช่น เงินคืนภาษี สวัสดิการ ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัตรประชาชน
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากการพกเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้
ประหยัด 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินถูกลง 
ลงทะเบียนง่ายๆ กับทุกธนาคารที่เข้าร่วม
 

ข้อควรรู้ก่อนไปลงทะเบียน

  • การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ
  • เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตาม จำนวนที่ธนาคารกำหนด
  • คาดว่าจะเริ่มใช้บริการพร้อมเพย์ได้ภายในเดือนตุลาคม 2559 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการโอนเงินรายย่อยผ่านบริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และบริการอื่น ๆ ในอนาคตจะทยอยให้บริการต่อไป
  • เริ่มลงทะเบียนบริการ ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารที่พร้อมจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการ
  • ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อผูกบัญชีได้กับธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS, Email หรือไปรษณีย์หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารได้ตลอดเวลา 
ขั้นตอนการเตรียมตัวลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชี
ลงทะเบียนง่ายๆ กับทุกธนาคารที่เข้าร่วม
อัตราค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์
อ่านเพิ่มเติม  คำถำมคำตอบของกำรให้บริกำรโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”
ที่มา: www.bot.or.th, thaipublica.org


บทความที่เกี่ยวข้องดูคลิปวีดีโออธิบายภาพรวมพร้อมเพย์ Prompt Pay