วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

บ้านยั่งยืน 2558 การเคหะแห่งชาติเปิดจองบ้าน วางเงินแค่ 1,000 บาทเท่านั้น

โครงการบ้านยั่งยืน 2558 
การเคหะแห่งชาติเปิดจองบ้านยั่งยืน 
 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558
เงื่อนไข และรายละเอียด (ข้อมูลจาก การเคหะแห่งชาติ)
สำหรับโครงการบ้านยั่งยืน 2558 ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์จองบ้านยั่งยืน ต้องมีรายได้รวมกันทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนจับจองเป็นเจ้าของบ้านยั่งยืนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2558 นี้ โดยวางเงินจองเพียง 1,000 บาท และสามารถยื่นเรื่องขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ในวันจอง โดยผ่อนเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนละ 1,500 บาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 📞1615 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนการจอง
         
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติดแบล็คลิสต์หรือ เครดิตบูโรจากสถาบันการเงิน
4. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน และสามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

เอกสารที่ต้องใช้     
เอกสารในการทำสัญญาประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส
5. หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน
6. สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก
7. เงินจอง 1,000 บาท

สามารถจองบ้านยั่งยืนได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2351-7777  และสำนักงานเคหะชุมชนทั่วประเทศ
อ่านต่อ >>รายละเอียดโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34)