วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ปั่นเพื่อพ่อ 2558 Bike For Dad 2015 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad  

"รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา" 

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โขนกลางแปลงพระราชธาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมจักรยานจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 

ซึ่งโขนกลางแปลงจัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม 2558
โขนกลางแปลงพระราชธาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียน นักศีกษา

วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 2558
โขนกลางแปลงพระราชธาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับประชาชน

โดยกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งใช้เส้นทางเริ่มที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 


Map เส้นทาง

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 2015 ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ 

 คลิกลงทะเบียน>>

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ)>>

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน (ต่างจังหวัด)>>

ตรวจสอบวัน เวลา รับของพระราชธาน>>




หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  
www.bikefordad2015.com 
โทร:  1122



ขอขอบคุณข้อมูลจาก   www.bikefordad2015.com 

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ งานปั่นเพื่อพ่อ 2015














ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Bike For Dad 2015